Kontakt broj

098/566-328

E-Mail

info@element-namjestaj.hr

Popis klijenata

Lokalna samouprava:

 • Grad Beli Manastir
 • Općina Petlovac
 • Mjesni odbor Čeminac

Institucije i ustanove:

 • Poljoprivredni fakultete, Osijek
 • Dječiji vrtić “Cvrčak” Beli Manastir
 • Dječiji vrtić “Zeko” Kneževi Vinogradi
 • Druga srednja škola Beli Manastir
 • Centar za kulturu Grada Belog Manastira
 • Osnovna škola Draž
 • Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
 • Ordinacija opće medicine Brigita Kovač Retih dr.med.
 • CZPUP “Klasije”
 • Ordniancija dentalne medicine Jovana Dragaš

Tvrtke:

 • Škojo d.o.o.
 • Crodux derivati dva d.o.o.
 • Hatwall d.o.o.
 • Konzultant d.o.o.
 • Radio Baranja d.o.o.
 • Baranjska čistoća d.o.o.
 • Urbana oprema d.o.o.
 • Centar Škojo d.o.o.
 • Personal internacional agency d.o.o.
 • Optika Balog d.o.o.
 • EcoCortec d.o.o.

Udruge i neprofitne organizacije:

 • DVD Petlovac
 • Matica umirovljenika Grada Belog Manastira
 • NK Graničar, Torijanci
 • Mirovana grupa “Oaza”
 • PDGI – Projekt građanske demokratske inicjative
 • DZMH – Demokratska zajednica Mađara Hrvatske
 • NK Petlovac

Naravno te veliki broj domaćinstava na području cijele Hrvatske, a najveći udio na istoku Hrvatske.